Menu

Böter för fortkörning

Ett sätt att reglera trafiken är att ge böter när förare gör saker som inte är tillåtna. För att trafikflödet ska fungera så bra som möjligt görs regelbundet kontroller. Dessa kontroller sker både av tjänstemän och på ett automatiskt sätt via fartkameror. Det är

Trafikolyckor i Sverige

Sverige är ett av de allra säkraste länderna i världen när det gäller trafiksäkerhet. Vårt land har relativt säkra bilar och bra vägar och de svenska trafikanterna följer oftast trafikreglerna. Det inträffar dock olyckor även här. Polisen informerar om trafikolyckor på sin hemsida. Enligt

Så fungerar fartkamerorna

I Sverige idag finns över 1 000 fartkameror längs med ungefär 300 mil väg. Ansvaret för dessa kameror är fördelat så att Trafikverket är ansvariga för att sätta upp och underhålla kamerorna, medan Polisen har ansvaret för att utreda de hastighetsöverträdelser som kamerorna fångar. En

Hastighetsöverträdelser- ett stort problem

Hastighetsöverträdelser är, och har länge varit, ett stort problem i Sverige. Polis och myndigheter arbetar kontinuerligt med att försöka sänka hastigheterna på våra vägar och därmed också förbättra säkerheten för de som befinner sig på och omkring dem. En av teknikerna man använder sig

Fartkamerorna gör våra vägar säkrare

Fartkameror är ett hjälpmedel som är relativt nytt inom bekämpningen av hastighetsöverträdelser i Sverige. Till dags dato finns det runt 1500 stycken ute i vårt avlånga land och fler ska de bli. Kamerorna har nämligen visat sig vara mycket effektiva och har haft en

Fartkameror i Sverige

Det sägs att kärt barn har många namn och det är ju minst sagt sant när man talar om fartkameror. De kallas ofta även hastighetskameror eller trafiksäkerhetskameror som egentligen är det korrekta namnet. Den här typen av kameror infördes i anslutning till det svenska
pinstagram