Menu

Trafikolyckor i Sverige

Sverige är ett av de allra säkraste länderna i världen när det gäller trafiksäkerhet. Vårt land har relativt säkra bilar och bra vägar och de svenska trafikanterna följer oftast trafikreglerna. Det inträffar dock olyckor även här. Polisen informerar om trafikolyckor på sin hemsida. Enligt uppgifter från Transportstyrelsen omkom 252 personer i trafikolyckor i Sverige under perioden augusti 2015 till juli 2016. Det är en ökning med tre procent jämfört med de föregående tolvmånadersperioderna. Det är många dödsfall men Sverige hör ändå till de länder som har lägst antal döda i trafikolyckor i förhållande till befolkningsstorleken.

Olika typer av trafikolyckor

moose_crossing_a_roadSingelolyckor är trafikolyckor där endast ett fordon är inblandat. En vanlig typ av singelolycka är bilar som kör av vägen. Singelolyckor sker ofta vid höga hastigheter eller när föraren är alkoholpåverkad eller trött. När det är halt kör många av vägen och bärgningsfirmorna får mycket att göra. Ibland måste bärningsfirmorna få hjälp av ett bemanningsföretag Stockholm för att fylla sina personalbehov. Singelolyckorna sker oftast på landsvägar på natten, då människor är som tröttast. Singelolyckor är den olyckstyp som kräver flest dödsoffer i trafiken varje år. En annan typ av trafikolycka är kollisionsolyckor mellan två eller flera fordon. Även fotgängare kan vara inblandade i sådana olyckor. De mest typiska trafikolyckorna i Sverige är viltolyckorna – varannan trafikolycka i Sverige är en viltolycka. Varje år sker det ungefär 45 000 viltolyckor i Sverige och cirka 800 personer skadas i dem. Rådjur är inblandade i överlägset flest av de svenska viltolyckorna. Farligast är det dock att krocka med en älg. Älgar är inblandade i de flesta av dödsolyckorna.

Liten grupp inblandad i många olyckor

Det finns tre vanliga orsaker till att trafikolyckor inträffar. Mänskliga misstag är den vanligaste orsaken. Stress och trötthet ökar risken att man gör misstag bakom ratten. En annan vanlig orsak är osäkra vägar. Det är vanligt att olyckor inträffar på smala och krokiga landsvägar. En tredje olycksorsak är osäkra fordon. Dåliga däck till exempel kan lätt leda till att bilen slirar av vägen. På Polisens och Transportstyrelsens hemsidor finns statistik och information om trafikolyckor i Sverige. En mycket anmärkningsvärd aspekt i den svenska olycksstatistiken är att en grupp på ungefär 15 procent av bilförarna är involverade i 50 procent av trafikolyckorna. Dessa förares körkunskaper, personlighet och livsstil äventyrar trafiksäkerheten för oss alla. Om du anländer till en olycksplats i ett tidigt skede är du skyldig att assistera. Försök att få en överblick över situationen, ring 112, varna andra bilister och utför första hjälp. Stanna kvar på olycksplatsen tills räddningspersonalen anländer.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *