Menu

Böter för fortkörning

Ett sätt att reglera trafiken är att ge böter när förare gör saker som inte är tillåtna. För att trafikflödet ska fungera så bra som möjligt görs regelbundet kontroller. Dessa kontroller sker både av tjänstemän och på ett automatiskt sätt via fartkameror. Det är viktigt att alla beter sig på ett bra sätt i trafiken eftersom det har ett direkt samband med säkerheten. Om man kör på ett dåligt sätt kan det skada både en själv och andra. I dessa fall fungerar böter som en varning och upplysning att man bör ta sig i akt.

cars_driving_on_an_expresswayLångsamt och säkert

De flesta bilolyckor som sker i Sverige och utomlands har en sak gemensamt: hastigheten. Det kan vara frestande att trycka extra hårt på gaspedalen, särskilt om man är sen till ett möte eller om man helt enkelt tycker att det är kul. Våra hastighetsregler är till för att göra så att fler förare håller ett lägre tempo. Det är oftast inte särskilt stor skillnad på att öka hastigheten, om du redan är sen så är du sen. Man kan få fortkörningsböter på flera sätt. Antingen kan en tjänsteman se dig när du flyger förbi i hög fart och då brukar denne ofta ta upp jakten. Du kan också fångas på fartkameror där en automatiserad radar ser om du kör för fort. Numera är det så lyckosamt att Färre får böter, vilket kanske beror på att antalet fartkameror har ökat. Detta gör också att färre skadas eller till och med förolyckas i trafiken.

Du syns på radarn

Om du läser en nyhet om en bilolycka kan du nästan vara säker på att det handlar om någon som har kört för fort. Många tycker om att köra fort för nöjets skull eller för att hinna i tid till någonting, men det ökar avsevärt risken för olyckor. Man kan åka fast för fortkörning genom att antingen bli sedd av en polis eller annan tjänsteman, eller genom att fastna på bild i en fartkamera. Om du har åkt fast kommer du få böter vilket förhoppningsvis kommer göra att du inte trycker lika hårt på gaspedalen i framtiden. Man kan överklaga fortkörningar men det brukar oftast inte gå särskilt bra eftersom de flesta blir fångade på en fartkamera som ser din exakta hastighet. I och med att registreringsskylten och ditt ansikte också kommer med i bild lär det inte vara någon tveksamhet kring vad som har hänt. Att dela ut fortkörningsböter är ett sätt att öka säkerheten.

 

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *