Menu

Hastighetsöverträdelser- ett stort problem

Hastighetsöverträdelser är, och har länge varit, ett stort problem i Sverige. Polis och myndigheter arbetar kontinuerligt med att försöka sänka hastigheterna på våra vägar och därmed också förbättra säkerheten för de som befinner sig på och omkring dem. En av teknikerna man använder sig av i detta arbete är fartkameror. Dessa kameror sätts upp längs vägarna för att minska farterna på vissa bevisligen olycksdrabbade sträckor. Kamerorna har visat sig fungera mycket bra och räddar årligen många liv.

Hur fungerar en fartkamera

Fartkamerorna står utplacerade längs särskilt olycksdrabbade sträckor och fungerar som så att när ett fordon kommer inom kamerans radie så mäts hastigheten med radar. I de fall där fordonets hastighet överstiger den aktuella vägsträckans hastighetsbegränsning fotograferas det. En hel del annan data registreras samtidigt, bland annat tidpunkt, plats och hastighet. Dessa uppgifter skickas sedan vidare till en särskild

traffic surveillance camera mounted on the street, blue toned image, adobe rgb 1998 use...........

sektion inom polisen som arbetar speciellt med den här typen av hastighetsöverträdelser. Sektionen kallas ATK-sektionen (automatisk trafiksäkerhetskontroll) och finns i Kiruna. Det är också härifrån som man styr alla trafikkameror, bestämmer vilka som ska användas samt stänger av och sätter på dem. Det är nämligen så att alla kameror inte används samtidigt. Vilka kameror som används beror på hur pass belastade de olika vägsträckorna som kameraövervakas är samt hur ofta olyckor sker där.

Bearbetning av information

Hos ATK arbetar man sedan med den information som man fått från fartkamerorna. Det första som sker är att fordonets passagerarsäte maskeras. Detta gör man oavsett om det är ockuperat eller inte och det är naturligtvis för att säkerställa att ingen oskyldig exponeras för onödig uppmärksamhet.

Sedan kontrollerar man fordonet, via dess registreringsnummer, för att undersöka vilka potentiella förare som finns. Oftast är det naturligtvis ägaren eller någon i dennas närmaste omgivning som är föraren. Dessa personers fotografier, tagna från körkorts- och passbilder, jämförs med den bild på föraren som registrerats av fartkameran vid tillfället för hastighetsöverträdelsen. Om man hittar en match så meddelas föraren. Kan man däremot inte identifiera föraren så kontaktar man fordonets ägare för att försöka reda ut vem det var som framförde fordonet vid den aktuella tidpunkten.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *