Menu

Fartkameror – för en säkrare vägkontroll

Fartkameror räddar runt 20 personers liv i Sverige varje år. Detta tack vare att vi i Sverige har drygt 1600 fartkameror installerade längst med vägarna. Tanken med fartkameror, är att de ska finnas till för att påminna förare att inte köra för fort. Kör

När är det okej att köra för fort?

Alla som har körkort har antagligen kört för fort någon gång. Det behöver inte handla om att man kör mycket för fort, utan det kan handla om bara en fortkörning på kanske 5 km/timme. Oavsett hur mycket eller lite för fort man kör är

Felaktiga påstående om fartkameror

Längs vägarna i Sverige finns det många fartkameror, dessa fungerar som en hastighetskontroll. Deras funktion är att bidra till att allt fler motorfordons förare håller rätt hastighet på respektive väg. Skulle det vara en person som inte håller hastigheten fotograferar kameran bilen och dess

Fakta om fartkameror

Fartkameror benämns på pappret som hastighetskameror och deras syfte är att med hjälp av radar mäta fordonets hastighet. Fartkamerors impopularitet Fartkameror vållar debatt och många ogillar att staten övervakar folks bilkörning. Opponenterna till fartkamerorna menar att fartkamerorna leder till fler stressade förare som kör

Polisen utreder fortkörningar

Fartsyndare Har du köpt, en privatleasing eller hyrt en ny bil och tänkt att du ska testa gränserna? Det kan vara farligt och dyrt. Polisen ansvarar för att sätta dit fartdårar av alla slag. På grund av fartkameror har många vägar i Sverige blivit

Detta händer när en fartkamera tagit en bild

Längs de svenska vägarna finns flera fartkameror utsatta. Om en bil passerar i för hög fart tar dessa kameror en bild på bilen, men vad händer egentligen sedan? Om en bil fastnar på bild kommer så småningom böter till den som kört bilen. En

Ursäkter vid fortkörning som inte fungerar

Om du någon gång har försökt prata dig ur fortkörningsböter genom att förklara varför du körde för fort, är du i gott sällskap; många är de som har kommit med mer eller mindre trovärdiga ursäkter till varför de var tvungna att överskrida den lagstadgade

Är fartkameror verkningslösa?

Det finns flera fartkameror längs med de svenska vägarna. Förhoppningen är att dessa ska hjälpa till att minska hastigheten på vägen samt att olycksrisken ska minska. Kamerorna är helt enkelt en låda med en vanlig systemkamera inuti och en förstärkt blixt. Men frågan är

Hur undviker du fortkörningsböter?

Är du en av de många som alltid kör lite för fort? Om du har fått fortkörningsböter så vet du hur tråkigt det är att behöva betala för något så onödigt. Redan när du kör mindre än 10 km/h över den tillåtna gränsen, där

Nackdelar med fartkameror

Fartkameror finns installerade och anordnade på bilvägar för att kontrollera och övervaka hur vida hastighetsreglerna följs och inte på bilvägarna, samt för att kunna få tag på de förare som bryter mot trafikregler kring fortkörning. Syftet är att göra trafiken säkrare och sätta dit
pinstagram