Menu

Fartkameror i trafiken

I Sverige finns fler än 1 600 trafiksäkerhetskameror som är utplacerade där de kan göra största möjliga nytta. Kamerorna har satts ut för att bilister ska sänka sin hastighet och därmed ge färre skador och olyckor i trafiken. Alla fartkameror är utplacerade på ett

Snygga till gårdsplanen

Om du bor på landet är det trevligt att ha en snygg gårdsplan. Gårdsplanen är det första som folk ser och det är roligt om den ger ett bra intryck. Bor du nära en väg med mycket trafik är det särskilt skönt att gårdsplanen

Fartkameror – för en säkrare vägkontroll

Fartkameror räddar runt 20 personers liv i Sverige varje år. Detta tack vare att vi i Sverige har drygt 1600 fartkameror installerade längst med vägarna. Tanken med fartkameror, är att de ska finnas till för att påminna förare att inte köra för fort. Kör

När är det okej att köra för fort?

Alla som har körkort har antagligen kört för fort någon gång. Det behöver inte handla om att man kör mycket för fort, utan det kan handla om bara en fortkörning på kanske 5 km/timme. Oavsett hur mycket eller lite för fort man kör är

Felaktiga påstående om fartkameror

Längs vägarna i Sverige finns det många fartkameror, dessa fungerar som en hastighetskontroll. Deras funktion är att bidra till att allt fler motorfordons förare håller rätt hastighet på respektive väg. Skulle det vara en person som inte håller hastigheten fotograferar kameran bilen och dess

Fakta om fartkameror

Fartkameror benämns på pappret som hastighetskameror och deras syfte är att med hjälp av radar mäta fordonets hastighet. Fartkamerors impopularitet Fartkameror vållar debatt och många ogillar att staten övervakar folks bilkörning. Opponenterna till fartkamerorna menar att fartkamerorna leder till fler stressade förare som kör

Polisen utreder fortkörningar

Fartsyndare Har du köpt, en privatleasing eller hyrt en ny bil och tänkt att du ska testa gränserna? Det kan vara farligt och dyrt. Polisen ansvarar för att sätta dit fartdårar av alla slag. På grund av fartkameror har många vägar i Sverige blivit

Detta händer när en fartkamera tagit en bild

Längs de svenska vägarna finns flera fartkameror utsatta. Om en bil passerar i för hög fart tar dessa kameror en bild på bilen, men vad händer egentligen sedan? Om en bil fastnar på bild kommer så småningom böter till den som kört bilen. En

Ursäkter vid fortkörning som inte fungerar

Om du någon gång har försökt prata dig ur fortkörningsböter genom att förklara varför du körde för fort, är du i gott sällskap; många är de som har kommit med mer eller mindre trovärdiga ursäkter till varför de var tvungna att överskrida den lagstadgade

Är fartkameror verkningslösa?

Det finns flera fartkameror längs med de svenska vägarna. Förhoppningen är att dessa ska hjälpa till att minska hastigheten på vägen samt att olycksrisken ska minska. Kamerorna är helt enkelt en låda med en vanlig systemkamera inuti och en förstärkt blixt. Men frågan är