Menu

Fartkamerorna gör våra vägar säkrare

Fartkameror är ett hjälpmedel som är relativt nytt inom bekämpningen av hastighetsöverträdelser i Sverige. Till dags dato finns det runt 1500 stycken ute i vårt avlånga land och fler ska de bli. Kamerorna har nämligen visat sig vara mycket effektiva och har haft en bevisat bra effekt när det kommer till att dämpa hastigheterna på våra vägar. Under 2016 planerar därför Trafikverket att installera ytterligare 300 kameror längs vårt vägnät. Minskade hastigheter för med sig en hel del fördelar för alla som befinner sig på vägarna, en säkrare trafik är inte det enda.

936px-Older_road-rule_enforcement_camera_SwedenFör den enskilde bilisten kan det också vara intressant att tänka på att man faktiskt tjänar ekonomiskt på att följa hastighetsbegränsningarna och att hålla en jämn hastighet – det sparar nämligen mycket bränsle. Har man svårt att hålla samma hastigheter kan det istället vara en god idé att fundera över bränsle- eller dieseloptimering. Genom att installera en enkel box kan man se till att bilen gör av med mycket mindre bränsle än den i vanliga fall skulle göra.

Positiva effekter och positiv inställning

Fartkamerorna har inte bara visat sig ha en positiv effekt i form av minskade hastigheter, färre olyckor och ett minskat antal döda i trafiken. Undersökningar har nämligen visat att de allra flesta svenskar är positivt inställda till kamerorna idag. Länge fanns det en viss irritation som visade sig i samband med att kamerorna började införas och fånga fartsyndare på bild med påföljder i form av dyra böter. Men gradvis har opinionen vänt och idag konstaterar man att så mycket som 70 % av det svenska folket faktiskt tycker att fartkamerorna är bra. Denna vändning förklaras naturligtvis av de goda resultat som införandet av kamerorna har medfört. Det är svårt att tala emot de siffror som man fått fram och som visar på en mycket större säkerhet i trafiken. Naturligtvis märker bilisterna även av kamerornas effekt när de själva är ute och kör. Minskade hastigheter i områden med fartkameror är något som naturligtvis väcker positiva känslor hos de som färdas på vägarna, speciellt då på de utsatta och tidigare olycksdrabbade sektionerna.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *