Menu

Fartkameror i Sverige

Det sägs att kärt barn har många namn och det är ju minst sagt sant när man talar om fartkameror. De kallas ofta även hastighetskameror eller trafiksäkerhetskameror som egentligen är det korrekta namnet. Den här typen av kameror infördes i anslutning till det svenska vägnätet först under slutet av 1990-talet. Idag finns det total sett 1500 kameror längs våra vägar. Detta antal utökas dessutom hela tiden för att få ett så heltäckande nät för automatiserad hastighetsövervakning som det bara är möjligt. Kamerorna placeras ut på mycket strategiska platser där statistiken visat att de verkligen behövs.

Fartkamerorna fångar många fortkörare

Frågan är väl om dessa fartkameror verkligen kan kallas för ett kärt barn. Det är nog många som inte blir speciellt glada när de fastnat på kamerans film när de kört för fort och därmed också fått saftiga böter. De flesta bilförare kör någon gång för fort, och ibland fångas dessa fartsyndare som sagt på någon av alla de fartkameror som finns uppställda runt om i landet. Straffet för hastighetsöverträdelser är böter och indraget körkort.

Close-up showing a rising speedometer needle moving past 70mph towards 80mph on a modern high-performance sports car.

Nivån på böterna skiljer sig något åt beroende på hur fort man kör och var. På vägar där hastigheten är mellan 30 och 50 km/h ligger det lägsta bötesbeloppet på 2000 kronor och ökar sedan beroende på hur fort man kör. Detsamma gäller naturligtvis på vägar med andra hastighetsbegränsningar men här är bötesbeloppen något lägre. Kör du dessutom 20 kilometer för fort på en 30-väg eller 30 kilometer för fort på övriga vägar dras körkortet in. I vissa fall där överträdelserna är riktigt allvarliga kan fortkörning även leda till åtal med påföljande efterverkningar.

Kamerorna räddar liv

Även om många självklart blir irriterade när de får böter är det klart och tydligt bevisat att fartkameror faktiskt räddar liv. Ingen vill betala dyra pengar för en fortkörning och sänker därför hastigheterna där det finns fartkameror. Sänkta hastigheter är som bekant synonymt med färre olyckor och en säkrare trafiksituation för alla. Bara under år 2015 visar statistiken att fartkamerorna bidrog till att rädda 20 människoliv.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *