Menu

Felaktiga påstående om fartkameror

Längs vägarna i Sverige finns det många fartkameror, dessa fungerar som en hastighetskontroll. Deras funktion är att bidra till att allt fler motorfordons förare

håller rätt hastighet på respektive väg. Skulle det vara en person som inte håller hastigheten fotograferar kameran bilen och dess registreringsskylt, vilket innebär att personen i fråga sedan kommer att få en böteslapp hemskickad som sedan måste betalas inom en specifik tid.

Lockande att testa accelerationen

En del upplever dock det lockande att inte hålla hastigheten och att köra för fort på vägarna runt om i landet. Många upplever detta extra lockande om de precis köpt en ny bil. Då brukar de vilja testa hur bra motorn är och hur snabbt bilen accelererar. På senaste tiden har det blivit populärt att köpa laddhybrider bland den svenska befolkningen. Detta har inneburit att en del har valt att testa om det är någon skillnad mot att köra en vanlig bil som exempelvis går på bensin. I sin tur har detta inneburit att de har kört för fort när de testade accelerationen på bilen.

Många använder sig även av ursäkter som att de inte såg skyltarna som anger hastigheten på vägen. Det finns även de som påstår att alla fartkameror inte fungerar och ser det som en anledning till att inte hålla rätt hastighet.

Olika påståenden om fartkameror

Ovan nämndes ett påstående som ofta hörs nämnas när fartkameror kommer på tal, dock är detta helt fel och stämmer inte alls. Alla fartkameror har kameror i sig och det har de haft sedan år 2006 när man ändrade systemet i fartkamerorna.

Det finns även de som menar på att det inte spelar någon roll om det finns kameror i alla fartkameror då det finns de som inte är aktiva, vilket inte stämmer. I varje

fartkamera finns ett slags mätsystem och detta mäter hastigheten på varje fordon som passerar. Dessa mätsystem har en radar som gör att det går att mäta hastigheten under en viss sträcka. Dock är inte alla fartkameror igång samtidigt men detta innebär inte att de inte är aktiva. Alla fartkameror kan inte vara igång samtidigt eftersom polisens resurser då inte skulle räcka till.

Som om de två påståendena inte vore nog så finns det personer som menar på att om man kör tillräckligt fort så hinner inte fartkamerorna registrera det. Detta stämmer inte heller då varje fartkamera har system som kan mäta hastigheter över 300 km/h.

Föraren måste gå att identifieras

Det finns dock en nackdel med fartkameror och det är att föraren måste gå att identifiera. Detta skapar ofta problem när det kommer till motorcyklar, de har heller

 

ingen nummerplåt där fram som gör att polisen har något att gå på. Många hjälmar har också visir i andra färger än klarglas som gör det svårt att se ansiktet på föraren.

Det är dock inte lika vanligt att vanliga bilförare maskerar sina ansikten, vilket innebär att det flesta av dessa kan bötfällas.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *