Menu

Fartkameror i trafiken

I Sverige finns fler än 1 600 trafiksäkerhetskameror som är utplacerade där de kan göra största möjliga nytta. Kamerorna har satts ut för att bilister ska sänka sin hastighet och därmed ge färre skador och olyckor i trafiken. Alla fartkameror är utplacerade på ett synligt sätt och hastigheten skyltas väl vid varje kamera. Detta ger bilisterna en god möjlighet att köra lagligt.

För att utföra vägarbete och se till så att fartkameran sitter säkert kan Trafikverket behöva använda olika större maskiner. Hos Blinto hittar du entreprenadmaskiner som kan utföra tungt grävarbete likt det som ibland krävs för att installera fartkameror. Här finns bandgrävare, grävmaskiner, lastmaskiner och en lång rad andra entreprenadmaskiner byggda för tungt grävarbete.

Fartkameror ger ökad trygghet

När bilförare håller rätt hastighet i trafiken minskar risken för allvarliga och dödliga bilolyckor. Om någon kör för fort kan deras bil inklusive registreringsskylten fotograferas av en närliggande fartkamera. I fartkameran finns ett mätsystem som effektivt kan mäta hastigheten på passerande fordon. De har kapacitet att mäta hastigheter som ligger över 300 km/h, det är alltså svårt att lura en fartkamera då det är ovanligt att bilisternas hastighet inte registreras korrekt.

Bilder från fartkameror

Den bild som kameran fotograferar av ditt fordon kommer att bearbetas manuellt. Oavsett om någon sitter på passagerarplatsen kommer den sidan av bilden att maskeras. När en utredning sedan görs sker denna endast med en bild där passagerarplatsen har maskerats. Under utredningens gång sker kontroller av fordon samt möjliga förare i diverse register. Den bild som tagits av föraren jämförs med körkorts- och passfoton. Stämmer förarbilden överens med fotot från pass eller körkort är nästa steg att skicka ut ett underrättelsedokument med mätdata och bild till föraren.

Entreprenadmaskiner för vägarbete

För att utföra vägarbeten som att installera fartkameror kan Trafikverket behöva använda sig av entreprenadmaskiner av olika slag. Bland de mest använda entreprenadmaskinerna finns truckar, hjullastare och grävmaskiner som har hög motoreffekt. Arbetsmaskiner som används i bygg- och industrisektorn står idag för 39 procent av utsläppen i sektorn. Dessa växthusgasutsläpp består främst av koldioxid, men också andra utsläpp förekommer. Hit hör utsläpp av kväveoxider.

För att vägarbetare ska kunna jobba säkert med att sätta upp fartkameror och utföra annat arbete på trafikerade vägar behöver ett antal åtgärder vidtas. Det kan vara riskfyllt att vara vägarbetare, men även cyklister och fotgängare kan drabbas när bilister kör för fort. Det finns ett behov av att tillgodose en bra framkomlighet för trafikanterna, kombinerat med en god personalsäkerhet.

En ökad säkerhet kan tillgodoses med hjälp av trafikskyltar, som har som syfte att ge viktig information till trafikanterna och varna för att vägarbete pågår. Hit hör sidomarkeringsskyltar som används för att spärra av områden tillfälligt, exempelvis vägrenar. Dessa skyltar kan användas för att leda trafiken förbi på ett bra sätt eller hindra förbipasserande trafikanter från att parkera. Hastighetsskyltar brukar alltid installeras vid fartkameror. Om en bil håller hög hastighet får den en lång bromssträcka, vilket innebär att hastighetsskyltar är viktiga. Det tunga maskineri som vägarbetarna använder skapar en miljö där bilister inte bör köra snabbt.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *