Menu

Fartkameror Arkiv

Detta händer när en fartkamera tagit en bild

Längs de svenska vägarna finns flera fartkameror utsatta. Om en bil passerar i för hög fart tar dessa kameror en bild på bilen, men vad händer egentligen sedan? Om en bil fastnar på bild kommer så småningom böter till den som kört bilen. En fartkamera har inte bara effekt på hur fort det går på

Ursäkter vid fortkörning som inte fungerar

Om du någon gång har försökt prata dig ur fortkörningsböter genom att förklara varför du körde för fort, är du i gott sällskap; många är de som har kommit med mer eller mindre trovärdiga ursäkter till varför de var tvungna att överskrida den lagstadgade maxhastigheten. Något annat som de flesta av dessa människor har gemensamt

Är fartkameror verkningslösa?

Det finns flera fartkameror längs med de svenska vägarna. Förhoppningen är att dessa ska hjälpa till att minska hastigheten på vägen samt att olycksrisken ska minska. Kamerorna är helt enkelt en låda med en vanlig systemkamera inuti och en förstärkt blixt. Men frågan är om kamerorna verkligen fyller den funktion och har tillräcklig funktion för

Nackdelar med fartkameror

Fartkameror finns installerade och anordnade på bilvägar för att kontrollera och övervaka hur vida hastighetsreglerna följs och inte på bilvägarna, samt för att kunna få tag på de förare som bryter mot trafikregler kring fortkörning. Syftet är att göra trafiken säkrare och sätta dit de som bryter mot trafikregler. Som bekant fungerar fartkameror genom att

Vad gäller vid fortkörning i Tyskland?

I Tyskland och andra länder i Europa är det relativt vanligt med hastighetskameror. Risken är därför stor att man råkar ut för fortkörningsböter om man skulle bli fotograferad då det går något snabbare än hastighetsbegränsningen. Vad ska man göra om man vet med sig att man har fastnat på bild när man har kört bil

Böter för fortkörning

Ett sätt att reglera trafiken är att ge böter när förare gör saker som inte är tillåtna. För att trafikflödet ska fungera så bra som möjligt görs regelbundet kontroller. Dessa kontroller sker både av tjänstemän och på ett automatiskt sätt via fartkameror. Det är viktigt att alla beter sig på ett bra sätt i trafiken

Trafikolyckor i Sverige

Sverige är ett av de allra säkraste länderna i världen när det gäller trafiksäkerhet. Vårt land har relativt säkra bilar och bra vägar och de svenska trafikanterna följer oftast trafikreglerna. Det inträffar dock olyckor även här. Polisen informerar om trafikolyckor på sin hemsida. Enligt uppgifter från Transportstyrelsen omkom 252 personer i trafikolyckor i Sverige under

Så fungerar fartkamerorna

I Sverige idag finns över 1 000 fartkameror längs med ungefär 300 mil väg. Ansvaret för dessa kameror är fördelat så att Trafikverket är ansvariga för att sätta upp och underhålla kamerorna, medan Polisen har ansvaret för att utreda de hastighetsöverträdelser som kamerorna fångar. En sådan utredning börjar med att en fartkamera fotograferar en fortkörning. Fordonens

Hastighetsöverträdelser- ett stort problem

  Hastighetsöverträdelser är, och har länge varit, ett stort problem i Sverige. Polis och myndigheter arbetar kontinuerligt med att försöka sänka hastigheterna på våra vägar och därmed också förbättra säkerheten för de som befinner sig på och omkring dem. En av teknikerna man använder sig av i detta arbete är fartkameror. Dessa kameror sätts upp

Fartkamerorna gör våra vägar säkrare

  Fartkameror är ett hjälpmedel som är relativt nytt inom bekämpningen av hastighetsöverträdelser i Sverige. Till dags dato finns det runt 1500 stycken ute i vårt avlånga land och fler ska de bli. Kamerorna har nämligen visat sig vara mycket effektiva och har haft en bevisat bra effekt när det kommer till att dämpa hastigheterna
pinstagram