Menu

Fakta om fartkameror

Fartkameror benämns på pappret som hastighetskameror och deras syfte är att med hjälp av radar mäta fordonets hastighet.

Fartkamerors impopularitet

Fartkameror vållar debatt och många ogillar att staten övervakar folks bilkörning. Opponenterna till fartkamerorna menar att fartkamerorna leder till fler stressade förare som kör ryckigt för att inte köra för fort förbi mätstationen. Fartkameror har vandaliserats ända sedan deras tillkomst kring 00-talet.

Fartkamerors popularitet

Fartkameror förespråkas av i princip alla myndigheter som har med trafik att göra. Det påstås vara ett effektivt medel att tillgripa för att sänka medelhastigheten på vägar som har bekymmer med höga hastigheter. Sänkt hastighet leder till att eventuella olyckor blir lindrigare vilket i sin tur räddar fler liv. Sänkt hastighet reducerar även bullernivån samt minskar frigörelsen av skadliga vägpartiklar.

Var finns fartkameror?

Kikar man på Trafikverket finner man att omkring 1800 fartkameror finns i Sverige i skrivande stund (april 2019). Sedan 2015 har antalet nya fartkameror per år varit i snitt 200 stycken, vilket gör att det inom kort kommer finnas 2000 fartkameror över hela Sverige.

De sätts upp på vältrafikerade vägar där det finns många fartsyndare. Fartkameror är speciellt förekommande vid korsningar och utfarter där många oskyddade trafikanter kan befinna sig (som vid exempelvis en busshållplats).

Fartkameror finns dock aldrig uppsatta invid privata vägar eftersom markägaren själv får tillåta vilken trafik som får förekomma.

Är det lätt att upptäcka en fartkamera?

Både ja och nej. Det är alla gånger lättare på dagen än på natten att upptäcka en fartkamera, men å andra sidan kan starkt solljus blända ens syn. Varje fartkamera måste enligt lag föregås av en informationsskylt som är väl synlig. Missar du den så har du troligtvis inte varit särskilt uppmärksam på trafiken.

Vad händer om man åker dit?

När kameran registrerar fortkörningen tas ett fotografi av förarens ansikte samt bilens reg.nr och utseende. Förarens ansikte måste dock kunna identifieras för att vederbörande ska bli bötfälld. En del kör därför med ansiktsmasker/solglasögon samt nedfällt solvisir konstant. Fotot skickas till polisen som får i uppgift att framställa en ordningsbot. Man kan i dagens läge inte göra ett fakturaköp på sin ordningsbot utan den kan antingen överklagas eller betalas i tid.

Fartkameran registrerar inte alla fordon

Fartkameran registrerar inte polisbilar, ambulanser och brandbilar då de är utryckningsfordon och har rätt att överträda hastighetsbestämmelser om nöd föreligger. Vissa yrkesgrupper såsom läkare, tulltjänstemän och barnmorskor får i akuta skeden bryta mot hastighetsbestämmelserna även med sina privata fordon. Om de blir ertappade måste de då kunna bevisa att de hade rätt att bryta mot hastighetsbestämmelsen.

Fartkameror i framtiden

Fartkameror har varit på stadig tillväxt under flera års tid och det är ett faktum som talar för att de kommer fortsätta vara populära. En fartkamera kan arbeta dygnet runt medan en polis är bunden till sitt skift.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *