Menu

Detta händer när en fartkamera tagit en bild

Längs de svenska vägarna finns flera fartkameror utsatta. Om en bil passerar i för hög fart tar dessa kameror en bild på bilen, men vad händer egentligen sedan? Om en bil fastnar på bild kommer så småningom böter till den som kört bilen. En fartkamera har inte bara effekt på hur fort det går på vägen. De har också mycket stor betydelse för hur många dödsolyckor och olyckor med svårt skadade som sker. Mätningar visar tydligt att dessa typer av olyckor minskar med minst 20-30% på de vägar som har hastighetskameror eller fartkameror. Det innebär att ungefär 15-20 liv sparas varje år på varje sådan väg. Det finns med andra ord flera fördelar med dessa typer av kameror men är det verkligen så lätt att bötfälla bilister utifrån en bild tagen från en fartkamera? Statistiken visar att det faktiskt inte är så lätt att alltid få tag i rätt bilist som kört för fort.

Fakta om kamerorna

Det finns flera intressanta fakta om fartkameror. Visste du till exempel att den bild som tas på ett fordon som kör för

fort alltid bearbetas manuellt? I bearbetningen maskeras och censureras alltid den främre passagerarplatsen i bilen. Det sker oavsett om det finns någon passagerare eller inte. När det sedan inleds en utredning om fortkörningen är det bara den bild med maskerad passagerarplats som går vidare. Många vet inte heller att det finns så kallade mobila fartkameror utöver de fasta. Trots att nätet med fasta fartkameror består av mer än tusen fartkameror utspridda över 300 mil väg finns det ibland behov av tillfällig hastighetsövervakning. Då kommer de mobila kamerasläpen fram och placeras ut. När en bild blivit tagen på en fortkörare släpps ansvaret från Trafikverket. De har bara ansvar för kamerornas drift och placering, inte för den fortsatta utredningen. Det är dock Trafikverkets ATK central som väljer om en kamera ska vara aktiverad eller inte. Detta beror på antalet olyckor samt hur pass trafikerad en viss vägsträcka är. Att som förare säga att en kamera är på eller av är alltså mycket svårt.

Hur går det till?

När ett fordon kommer nära en fartkamera kommer dess hastighet att mätas via radar. Kameran tar sedan en bild på fordonet om farten är för hög. Om farten är normal och laglig tas ingen bild. När bilden har tagits skickas den för bearbetning och sedan inleds en utredning. Direkt när kameran registrerar fortkörningen kompletteras den enskilda bilden med datum, tid, plats, samt det aktuella fordonets uppmätta hastighet innan bilden och uppgifterna krypteras och skickas vidare till ATK. Då kontrolleras bilen och dess förare i flera olika register. Den bild som tagits används för att jämföra foton från pass och körkort. Om bilden stämmer får den misstänka personen ett dokument som underrättar denne om fortkörningen. Om man inte kan identifiera föraren genom bilden får bilens ägaren en fråga om vem som kan ha kört fordonet. Det är i många fall omöjligt att säga vem som kört och då kan inga böter skickas. Man gå igenom några av de många olika yrkeskategorier på netjobs.com för att bli handläggare av dessa ärenden!

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *